Prezentare:

Gestiunea serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța se realizează prin intermediul unui contract de delegare încheiat cu operator comercial specializat. Serviciul presupune precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale (inclusiv a deșeurilor toxice periculoase rezultate din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special), sortarea deșeurilor municipale, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea curățeniei căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, colectarea, transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici neasimilabile celor menajere, colectarea și transportul la rampa de neutralizare autorizată a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări.

Deșeurile colectate și transportate sunt depozitate și neutralizate la depozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale asimilabile celor menajere. Gestiunea eliminării deșeurilor se realizează prin intermediul unui contract de prestări servicii având ca obiect tratarea prin îngropare a deșeurilor din municipiul Constanța.

Întreținerea platformelor de deșeuri menajere din municipiul Constanța se execută de către operatorul comercial aflat în relație contractuală cu Primăria, presupunând operațiuni de spălare și vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, îndepărtarea zăpezii și a poleiului, întreținerea integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente, zugrăvire pe două fracții: umed și uscat.

Deșeurile inerte (tip moloz, betoane, tencuieli, ceramică, pavaje, resturi de piatră, pământ, decapări asfaltice etc.), rezultate din activitățile de construcții și demolări de pe teritoriul municipiului Constanța, sunt depuse în rampa pentru deșeuri inerte, amplasată în Portul Constanța – zona Poarta 9. Gestionarea acestora se realizează prin intermediul serviciului de nivelare a depunerilor create.

Departamente implicate:
Serviciul Igienă Publică

Persoana de contact: Ing. Dragoș Manolache, Șef Serviciu SIP-DGSP
Deșeuri inerte:
– Insp. Alin Grecu, SIP-DGSP
Salubrizare + Eliminare:
– Insp. Raluca Apostol, SIP-DGSP
– Ref. Gabriela Fotu, SIP-DGSP
– Insp. Lavinia Radu, SIP-DGSP
Întreținere platforme:
– Insp. Ioana Fînaru, SIP-DGSP
– Insp. Andreea Patentașu, SIP-DGSP
– Insp. Alin Grecu, SIP-DGSP

Date de contact:
dragos.manolache@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 78
alin.grecu@primaria-constanta.ro
raluca.apostol@primaria-constanta.ro
gabriela.fotu@primaria-constanta.ro
julieta.radu@primaria-constanta.ro
ioana.finaru@primaria-constanta.ro
andreea.patentasu@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP