Prezentare:

Programul de Reabilitare Locuri De Joacă prevede reamenajarea a 25 de locații considerate în primă etapă, din totalul de 63 aprobate prin HCL 168/2016, conform contractului de execuție lucrări – lot 1, 2, 4Locurile de joacă vor fi reabilitate cu echipamente moderne, cu funcționalități multiple pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, iar suprafața de joc va fi amenajată în totalitate cu covor din cauciuc reciclat în culori vii.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare (operațiune internă)
  • Graficul de Timp: curent, pe întreg parcursul anului (Ordin de Lucru / Proceduri lunare)

În vederea completării deficitului de locuri de joacă în unele zone ale Municipiului Constanța, demersurile de înființare a unor astfel de amenajări suplimentare se află în etapa de identificare a unor locații din domeniul public. Până în momentul de față, au fost identificate 13 locații în vederea amenajării de noi locuri de joacă și în incinta unităților de învățământ aflate în zonele deficitare sub acest aspect, situate în domeniul public al municipiului Constanța.

Referințe:
Contract Execuție Lucrări – LOT 1 (Zona Nord)
Contract Execuție Lucrări – LOT 2
Contract Execuție Lucrări – LOT 4
Contract prestare servicii asistență tehnică dirigenție șantier

Departamente implicate:
Serviciul Amenajări Urbane cu implicarea societății civile în vederea identificării de noi amplasamente
Serviciul Patrimoniu, Serviciul Cadastru (DPC)
Serviciul Autorizări (DU)
Serviciul Achiziții Publice (DAIP)

Persoana de contact:
Cristina Itoafă, Șef Serviciu SAU-DGSP
Cristina Grosu, Insp. SAU-DGSP

Date de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 75
cristina.grosu@primaria-constanta.ro

Descarca documentatia

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

TE-AR PUTEA INTERESA ȘI

TOP