Prezentare:

Adăpostul public situat în Str. Vârful cu Dor nr. 5 a fost reabilitat și dotat în scopul reautorizării, la sfârșitul anul 2018. Odată cu obținerea Autorizației de Funcționare, serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân va funcționa cu resurse umane și materiale proprii, fără a mai fi necesară încheierea unor contracte de prestări servicii pentru activitățile specifice.

Procedura de autorizare a adăpostului s-a concretizat prin obținerea Certificatului de Înregistrare Sanitar-Veterinară. Totodată, au fost realizate reparații la adăpost. Cabinetul medical aferent a fost dotat, iar procedura de contractare a medicilor de liberă practică este în curs de derulare. În acest sens, este necesară contractarea serviciilor de specialitate cu un prestator autorizat, în vederea capturării animalelor.

Vor fi demarate și vor fi promovate adopțiile prin informarea populației. De asemenea, va fi demarat proiectul privind sterilizarea câinilor fără stăpân pentru a preveni înmulțirea necontrolată a câinilor din domeniul public. Acțiunile de capturare vor începe din a doua jumătate a lunii martie, conform planului de acțiune a departamentului de specialitate.

Referințe (legătură/pag. instituției):
Adopții – www.greenliferecycling.eu
Contract execuție lucrări reparații adăpost
Contract furnizare aparatură adăpost
Contract furnizare consumabile adăpost
Contract Achiziție “Ansamblu 4 Module Tip Container”

Departamente implicate:
Serviciul Gestionare Animale Abandonate

Persoana de contact:
Cristina Itoafă, Șef Serviciu SAU-DGSP
Bereș Raluca-Ștefania, Insp. GAA-DGSP
Eftinca Ana-Maria, Insp. GAA-DGSP

Persoana de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro || tel. 0241-488.175

Date de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 75

Sugestii și Sesizări:

Hartă Plantări 2019:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP