ANUNȚ IMPLICARE CIVICĂ privind Inventarierea Casetelor Verzi

ANUNȚ IMPLICARE CIVICĂ privind Inventarierea Casetelor Verzi

ANUNȚ IMPLICARE CIVICĂ privind în vederea Plantării de Arbori în Aliniamente Stradale

Inițiator: Serviciul Administrare Spații Verzi, PMC

Perioada de Consultare: 25.11.2016 – 05.12.2016

Potrivit prevederilor art. 2 lit. a) și c) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică intenția Serviciului Administrare Spații Verzi din cadrul Direcției Gospodărire Comunală a Primăriei Municipiului Constanța, de a continua demersurile privind suplimentarea fondului vegetal arboricol existent la nivelul municipiului Constanța, prin plantarea de arbori în aliniamente stradale.

Sub acest considerent, Serviciul Administrare Spații Verzi solicită implicarea societății civile în vederea strângerii de informații referitoare la amplasamentul casetelor verzi plantabile din aliniamentele stradale existente, pentru a putea centraliza și organiza executarea plantărilor de arbori în aliniamente în cursul lunii Decembrie 2016.

Cetățenii sunt invitați să transmită propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare conținând informații clare privind amplasamentul[1] casetelor verzi considerate în cadrul acestui demers, până la data de 05.12.2016.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare transmise după această dată vor fi luate în calcul pentru demersurile inițiate în anii următori.

Transmiterea se va efectua în scris:

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171,
Persoana de contact: Inna Bela, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”.

[1]  prin amplasament se înțelege localizarea exactă a casetei verzi din aliniamentul stradal considerat, indicând orice reper fix existent în teren (stâlpi, panouri publicitare, stații de transport în comun, stații de taxi, parcări adiacente, alte dotări urbane), precum și adresa imobilului în dreptul căruia se află, respectiv a imobilelor învecinate (instituții, companii, asociații de locatari precizând exact nr., bl., sc. ș.a. referințe considerate utile în procesul de identificare); în eventualitatea posibilității utilizării unor mijloace carto-/grafice, apreciem eforturile dvs. în cazul transmiterii acestor informații redate cât mai fidel prin intermediul unor hărți atașate (http://www.maps.google.com/, http://www.openstreetmap.org/ ș.a.a.).

 

TOP