Intervenție Plantare și Monitorizare Grupul Elevilor Constănțeni INTERACT Constanța

Intervenție Plantare și Monitorizare Grupul Elevilor Constănțeni INTERACT Constanța

Data: 20 Noiembrie 2016
Locația: Zona Expoflora, Parc Tăbăcărie
Specii propuse: Salix matsudana f. tortuosa (Salcie japoneză creață) h2,5-4m Ø3-4cm
Cantități: 20 buc.
Valoare estimativă de investiție: 1.200 lei achiziție material dendrologic (20buc.x60lei)

costuri de mentenanță: acoperite prin voluntariat

Particularități pedo-staționale

(ale sitului considerat pentru intervenție)

          În condițiile unor soluri azonale, formate în condițiile unui regim de umiditate favorabil, (pânza de apă freatică foarte aproape de suprafață) sau de o concentrație mai mare de săruri în sol, respectiv a unui climat de regulă stepic, cu influențe marine, se întâlnește vegetație azonală, caracteristică atât luncilor râurilor interioare, cât și luncii și Deltei Dunării, precum zăvoaiele de salcie și plop (plop alb, plop cenușiu), pe locurile mai ridicate putând să se instaleze/vegeteze și alte specii de foioase.

Astfel, în concordanță cu specificitatea peisagistică a sitului considerat pentru intervenție, și a caracterului său deschis, luminos, se propune folosirea unui număr de 15 Sălcii japoneze crețe – Salix matsudana var. tortuosa amplasate conform schiței, în corelație cu axele de perspectivă, evitând obstrucționarea vizibilității altor puncte de interes, respectiv cu studiul de însorire, astfel asigurând deficitul de umbră locurilor de ședere și contemplare a lacului Tăbăcărie.

 

Particularități dendrologice

Specia propusă: Salix matsudana var. tortuosa (Salcie japoneză creață)
Genul: Salix
Familia: Salicaceae
Ordinul: Salicales
Subîncrengătura (Filum): Angyospermae

Genurile Populus și Salix sunt foarte bogate în specii arborescente și arbustive, cu răspândire mare, din regiunile polare până în zona ecuatorială. Multe dintre acestea vegetează pe malul apelor, fiind rezistente la inundații.

Salicaceaele dispun de o mare capacitate de regenerare, inclusiv pe cale vegetativă (lăstari, butași, drajoni sau marcote). În general, simplitatea structurii florale (specii unisexuat dioice), ușurința diseminării și marea capacitate de regenerare pe cale vegetativă sunt strâns corelate cu larga adaptabilitate a multora dintre speciile de plopi, respectiv sălcii, care le-a permis să ocupe teritorii însemnate.

Genul Salix cuprinde ~300 de specii la care se adaugă varietăți și forme hibride. Reprezentanții acestui gen (arbori, arbuști, arbuști pitici, subarbuști) sunt răspândiți pe tot globul, cu precădere în emisfera boreală până la limita latitudinală și altitudinală.

Speciile prezintă lujeri netezi și flexibili, mugurii au un singur solz aparent, frunzele sunt lanceolate, pețiolate sau sesile (lipsite de pețiol), pe margini obișnuit serate sau crenate, mai rar întregi, cu stipele (frunzulițe bazale) persistente. Florile sunt unisexuat dioice, grupate în amenți (așa-numiții „mâțișori”), de regulă erecți. Polenizarea este asigurată de insecte. Fructele sunt capsule bivalente și se coc în lunile mai-iunie. Semințele sunt mici cu smocuri lungi de peri albi. Fructificația este abundentă și anuală, semințele încolțesc rapid, dar puterea germinativă se păstrează cel mult o lună.

Ritmul de creștere, dependent de condițiile pedo-staționale (sol, pânză de apă freatică, ger, poluare etc.), este relativ rapid, iar longevitatea, redusă la factorii de stress climatici, edafici (de sol), biotici, antropici, este relativ mică (50-100 ani). Toate speciile din genul Salix lăstăresc bine și se butășesc ușor (exceptând Salcia căprească – Salix caprea care drajonează).

Sunt ornamentale dispuse izolat, în grupuri sau în componența masivelor, în poziții bine luminate.

Salix matsudana f. tortuosa (Salcie japoneză creață)

Originară din China și Coreea, este un arbore de mărimea a III-a (atingând maxim 10-15m înălțime în arealul natural), cu ramuri erecte, tortuoase (forma tortuosa), frunze îngust-lanceolate, albăstrui-albicioase pe dos.

Bibliografie: Vișoiu, D. Speciile lemnoase ornamentale din România. Ed. Eurobit. Timișoara. 2004

Lucrări de întreținere arbori

          În urma execuției plantărilor de arbori (săpat groapă + plantat), se recomandă executarea următoarelor lucrări specifice curente sau periodice în primii ani de viață, în vederea întreținerii lor:

  1. tăieri de corecție a formei coroanei: reprezintă corectarea/ajustarea creșterii ramurilor principale, în vederea formării coroanei în primii ani de viață a arborelui, precum și eliminarea ramurilor rupte sau uscate;

perioada de execuție: în sezonul de repaus vegetal (octombrie-aprilie);

totodată, lăstarii crescuți direct de pe trunchi trebuiesc înlăturați în mod curent;

  1. mobilizarea solului în jurul arborelui ~1,0 mp (șaibă): conferă o șansă suplimentară arborelui de a-și asigura regimul hidric necesar în primii ani de viață în vederea dezvoltării creșterii, datorită efectului de retenție a apei furnizate (natural, rezultată în urma precipitațiilor, sau artificial, prin administrarea udărilor în absența/compensarea precipitațiilor) prin intermediul design-ului creat (în formă de găleată);

perioada de execuție: în sezonul de vegetație (aprilie-septembrie);

  1. administrarea udărilor: conferă o șansă suplimentară arborelui de a-și asigura regimul hidric necesar în primii ani de viață în vederea dezvoltării creșterii, datorită efectului de retenție a apei furnizate (natural, rezultată în urma precipitațiilor, sau artificial, prin aplicarea udărilor în absența/compensarea precipitațiilor) prin intermediul design-ului creat (în formă de găleată);

perioada de execuție: în sezonul de vegetație (aprilie-septembrie);

  1. combaterea bolilor și dăunătorilor: se poate executa utilizând diferite metode: mecanice (distrugerea manuală a materialului afectat), chimice (prin aplicarea de substanțe), în funcție de specificitate; în acest sens, literatura de specialitate prevede și posibilitatea executării acestei lucrări prin metode alternative, ecologice (bazate pe principii ecologice, utilizând ierarhia generată de către lanțurile trofice i.e. asigurarea condițiilor de viață și introducerea unui număr minim de specii care se hrănesc cu dăunătorii arborelui în cauză);

perioada de execuție: după caz, în urma rezultatelor indicative ale inspecției fito-sanitare;

 

TOP