Prezentare:

Vă informăm că la nivelul municipiului Constanța există implementat încă din anul 2008 și funcționează un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale, după cum urmează:

– 2 fracții (umed și uscat), din care prin sortare se obțin 4 fracții, pentru cele 389 de platforme colectare deșeuri care deservesc asociațiile de proprietari/locatari din municipiul Constanța, cât și pentru toți utilizatorii persoane fizice (pentru gospodăriile individuale sunt distribuiți anual aproximativ 1.100.000 saci galbeni având capacitatea de 120 litri pentru colectare selectivă);

– 4 fracții, în anumite zone ale municipiului Constanța, stabilite special pentru asociațiile de proprietari/locatari de către autoritatea publică locală împreună cu operatorul serviciului de salubrizare a municipiului, prin intermediul a 175 containere de culoarea albastru pentru hârtie, carton; 175 containere de culoarea galben pentru plastic, metal și 27 containere de culoarea verde pentru sticlă, toate de tip IGLOO-uri (clopote) cu capacitatea de 2,5 m.c. amplasate de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului;

Colectarea separată a deșeurilor din cele 175 puncte se realizează cu ajutorul a 7 autogunoiere special destinate, săptămânal, conform unui ”Grafic de colectare selectivă a materialelor refolosibile pentru IGLOO-uri” elaborat de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului, S.C. Polaris M Holding S.R.L., respectându-se astfel prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanța prin concesiune nr. 70717 / 09.05.2008.

În anul 2019, Primăria Municipiului Constanța a achiziționat și montat 284 de module supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care suplimentează containerele tip „igloo”, iar în perioada imediat următoare se vor iniția demersurile în vederea încheierii unui protocol de colaborare pentru amplasarea în municipiul Constanța a unor containere tip SIGUREC (stații inteligente, automatizate, de colectare selectivă a deșeurilor).

Totodată Primăria Municipiului Constanța a organizat o amplă acțiune de conștientizare a populației cu privire la obligativitatea colectării selective a deșeurilor, conform dispozițiilor O.G. nr. 74 / 2018. Această acțiune a început cu asociațiile de proprietari/locatari din cartierul Faleză Nord.

În perioada imediat următoare, Primăria Municipiului Constanța va încheia un protocol de colaborare cu asociația Recolamp având sediul în București, Str. Stolnicului nr. 6-10, Et. 3, Ap. 10. Obiectul protocolului îl constitue colaborarea în vederea colectării deșeurilor provenite din echipamente de iluminat (tuburi fluorescente, becuri economice, becuri pentru iluminat public, becuri și corpuri de iluminat cu tehnologie LED, echipamente de difuzat și controlat lumina.

Departamente implicate:
Serviciul Igienă Publică, S.C. Polaris M Holding S.R.L.

Persoana de contact:
Ing. Dragoș Manolache, Șef Serviciu SIP-DGSP

Date de contact:
dragos.manolache@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 78

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP