Prezentare:

Dezinfecția, dezinsecția și tratamentele fitosanitare se efectuează în domeniul public al municipiului Constanța, astfel:

  • dezinsecția exterioară și dezinsecția interioară constau în efectuarea lucrărilor de dezinsecție în domeniul public al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia, precum și în sediile Primăriei, prin mijloace chimice;
    deratizarea exterioară și deratizarea interioară constau într-o acțiune energică de deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța și stațiunii Mamaia, precum și în sediile Primăriei prin folosirea exclusivă a substanțelor raticide anticoagulante cu eficiență sporită, de către personal specializat;
  • tratamente fitosanitare constau în efectuarea de tratamente specifice, periodice, de combatere/prevenire a bolilor şi dăunătorilor la plante, în special a agenţilor fitopatogeni, arsura bacteriană, acarieni, păienjeni etc.
  • dezinfecția reprezintă activitatea de distrugere a germenilor patogeni;
  • tratamentul aviochimic este tratamentul executat din aer cu substanțe chimice împotriva insectelor zburătoare;
  • delarvizarea exterioară este acțiunea care se efectuează prin utilizarea insecticidelor biologice specifice pentru combaterea larvelor, pe fâșiile de apă de la malul lacurilor (pe o distanță de ~ 10 m de la mal).

Referințe:
Contract Serviciu Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare – Municipiul Constanța
Contract De Prestări Servicii Privind Achiziția Serviciilor De Deratizare, Dezinsecție Și Dezinfecție Aferentă Proiectului „Măsuri Integrate Pentru O Viață Mai Bună”


Departamente implicate:

Serviciul Igienă Publică

Persoana de contact: Ing. Dragoș Manolache, Șef Serviciu SIP-DGSP
– Insp. Luiza Pară, SIP-DGSP

Date de contact:
dragos.manolache@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 78
luiza.para@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP