Prezentare:

În vederea reabilitării spațiilor publice din Municipiul Constanța, se va asigura modernizarea mobilierului urban necesar recreerii active și pasive, prin achiziționarea de bănci de odihnă, coșuri de gunoi, jardiniere, copertine, cișmele și seturi de mese cu bănci. Totodată, mobilierul urban existent pe raza municipiului Constanța va fi întreținut și menținut permanent în stare de funcționare, în urma încheierii unor contracte anuale de întreținere specifică, pe loturi distincte, aferente fiecărei categorii de mobilier.

Totodată, în 2017 a fost demarată inițiativa privind achiziția și montarea indicatoarelor pentru străzi, în cadrul căreia vor fi înlocuite plăcuțele vechi cu altele noi, în ton cu estetica urbană caracteristică zonei, începând din zona centrală și extinsă progresiv spre periferia urbană.

De asemenea, după ani de absență sau depreciere în spațiul public, s-a considerat atât necesară, cât și oportună, achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare, de diverse dimensiuni, cu rolul de a informa cetățenii cu privire la activitățile întreprinse de către autoritățile administrației publice locale, respectiv despre normele și regulamentele de conduită socială, relevând implicit sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare a acestora.

În urma obținerii avizelor de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, vor fi reabilitate și puse în valoare toate obiectele de artă (statui, monumente, etc.) de pe raza Municipiului Constanța. Reamplasarea unora dintre acestea se va realiza ca urmare a modificărilor intervenite în planurile urbanistice, legate de proiectele cu finanțare europeană.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare (derulare contract / acțiuni interne)
  • Graficul de Timp: curent, pe întreg parcursul anului (Ordin de Lucru / Proceduri lunare)

Departamente implicate:
Serviciul Amenajări Urbane (DGSP)
Serviciul Autorizări (DU)
Serviciul Patrimoniu (DPC)
Direcția Județeană pentru Cultură (CJ CT)
Serviciul Achiziții Publice (DAIP)

Persoana de contact:
Cristina Grosu, Insp. SAU-DGSP
Carmen Savu, Insp. SAU-DGSP
Indicatoare – Oana Tudor, Insp. SAU-DGSP
Panouri + Obiecte de Artă – Oana Tudor, Insp. SAU-DGSP

Date de contact:
cristina.grosu@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 75
oana.tudor@primaria-constanta.ro

Descarca documentatia

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP