Prezentare:

Programul continuă demersurile privind suplimentarea fondului vegetal arboricol existent la nivelul municipiului Constanța, prin plantarea de arbori și arbuști ca ‘lizieră’ aferentă obiectivelor din intravilan precum cimitire, culoare de infrastructură tehnică, amplasamente situate în zone industriale, maluri de ape. Sub acest considerent, Serviciul Gestionare Spații Verzi solicită implicarea societății civile interesate, prin aducerea contribuției proprii la dezvoltarea comunității, în sprijinul pregătirii și derulării acțiunilor de identificare și plantare a zonelor de protecție aferente.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare (acțiuni interne)
  • Graficul de Timp:
    • primăvara (Febr./Mart.–Apr./Mai),
    • toamna (Sept./Oct.–Nov./Dec.)

Departamente implicate:
DGSP-SGSV – prin operatorii zonali S.C. POMACOST S.A.
S.C. SPORT TURISM S.R.L. cu implicarea societății civile (identificare/plantare zone de protecție)

Persoana de contact:
Ing. Peis. Wendy Laura Cînța, Insp. SGSV
Inspct. Cristina Caracoti, Șef Serviciu SGSV-DGSP

Reguli esențiale pentru plantări reușite

Hartă Plantări 2019:

Date de contact:
laura.cinta@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 71
cristina.caracoti@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP