Prezentare:

Gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Constanța se desfășoară în cadrul Serviciului Gestionare Animale Abandonate, conform O.U.G. nr. 155/2001, completată și actualizată, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Potrivit art. 2 lit. m) al H.G. nr. 1.059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este definit ca ”serviciu de utilitate publică, înfiinţat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condiţiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective”.

La momentul actual, serviciul este funcțional, iar activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se desfășoară în cadrul Adăpostului public din incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân, situat în strada Vârfu cu Dor nr. 5, conform Certificatului de Înregistrare nr. Nr.695/19.10.2018, eliberat de DSVSA Constanța, având o capacitate de 243 locuri.

Demersuri întreprinse pentru asigurarea condițiilor de funcționare a adăpostului public

– încheierea Contractului nr. 164001/28.09.2018 având ca obiect furnizarea unui “Ansamblu de 4 module tip container”

– încheierea Contractului de furnizare privind „Echipamente medicale și mobilier pentru dotarea cabinetului veterinar din Adăpostul public pentru câini fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța”, înregistrat la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 4484/09.01.2019

Contracte în derulare pentru realizarea activităților specifice

– Contractul nr. 30873/14.02.2019 de prestări servicii privind „Servicii veterinare cu medici de liberă practică”

– Contractul nr. 42440/28.02.2019 de prestărări servicii privind “Serviciul de capturare ,transport si predare a câinilor de pe domeniul public al municipiului Constanţa”

– Contractul nr. 211286/05.12.2018 de furnizare privind „Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din municipiul Constanța”

– Contractul nr. 69509/03.04.2019 de prestări servicii privind „Serviciul de ridicare, transport și neutralizare deșeuri de origine animală”

Activități realizate în perioada 15.04.-17.09.2019

Număr câini capturați – 1180

Număr câini solicitați pentru adopție – 652

Număr câini revendicați – 28

Număr caini eutanasiați – 0

Precizări privind Adopția/Revendicarea

Conform legislației specifice, respectiv O.U.G. nr. 155/2001 actualizată, coroborată cu H.G. nr. 1.059/2013, câinii fără stăpân vor fi cazaţi, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Revendicarea câinilor poate fi facută începând din prima zi până la expirarea perioadei de cazare. După expirarea termenului de 7 zile şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi adoptaţi, în condiţiile legii. Potrivit art. 8 al O.U.G. nr. 155/2001 actualizată, eliberarea câinilor din adăpost se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

  • prezentarea unui act de deţinere a spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;
  • dovada resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;
  • acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;
  • înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

Răspunderi și sancțiuni

Nerespectarea declaratiei angajament, asumată atât în cazul adopției, cât și al revendicării, constituie contravenție conform art. 14*(1) lit. b) al O.U.G. nr. 155/2001, completată și actualizată și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Conform art. 13 al O.U.G. nr. 155/2001 alin. (1) „se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi” iar conform alin. (2) „abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical”. Nerespectarea dispoziţiilor art. 13, constituie infracțiune, și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Referințe (legătură/pag. instituției):
Contract execuție lucrări reparații adăpost
Contract furnizare aparatură adăpost
Contract furnizare consumabile adăpost
Contract Achiziție “Ansamblu 4 Module Tip Container”
Contract Prestări Servicii Ridicare, Transport Și Neutralizare Deșeuri De Origine Animală

Departamente implicate:
Serviciul Gestionare Animale Abandonate

Persoana de contact:
Cristina Itoafă, Șef Serviciu SAU-DGSP
Bereș Raluca-Ștefania, Insp. GAA-DGSP
Eftinca Ana-Maria, Insp. GAA-DGSP

Persoana de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro || tel. 0241-488.175

Date de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 75

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP