Prezentare:

Adăpostul public situat în Str. Vârful cu Dor nr. 5 va fi reabilitat și dotat în scopul reautorizării, până la sfârșitul anul 2017. După obținerea Autorizației de Funcționare, serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân va funcționa cu resurse umane și materiale proprii, fără a mai fi necesară încheierea unor contracte de prestări servicii pentru activitățile specifice.

Totodată, în vederea reducerii înmulțirii necontrolate a populației canine, a fost demarat proiectul privind Sterilizarea Câinilor din Rasa Comună, cu Stăpân, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul protecției animalelor. Proiectul se va derula prin încheierea unui Protocol cu cabinetele medical-veterinare care își vor manifesta intenția de a da curs inițiativei noastre.

Referințe (legătură/pag. instituției): Adopții – www.greenliferecycling.eu

Departamente implicate:
Direcția Gestionare Servicii Publice (DGSP)

Persoana de contact:
Cristina Itoafă, Șef Serviciu SAU-DGSP
Adăpost – Ștefania Bădilă, Ref. SAU-DGSP
Sterilizare – Chirilă Gabriel, Insp. SAU-DGSP

Date de contact:
cristina.itoafa@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 75
stefania.badila@primaria-constanta.ro
gabriel.chirila@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP