Prezentare:

Reabilitarea tramei stradale din Municipiul Constanța implică reabilitarea trotuarelor, a carosabilului, a parcărilor, cu întreținerea/refacerea marcajelor, respectiv suplimentarea/repararea/înlocuirea indicatoarelor rutiere aferente, după caz.

Programul de reabilitare a tramei stradale se va derula eșalonat, în urma prioritizărilor stabilite lunar, atât în cartiere, cât și în zone de interes central, putând fi consultat zilnic la adresa http://www.conforturban-ct.ro/documente/lucrari/lucrari.pdf.

Acesta se execută cu respectarea Regulamentului privind Normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, elaborat și adoptat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Programul anual de re-/asfaltare a tramei stradale din Municipiul Constanța poate fi descărcat mai jos.

Descarcă Programul Anual de Re-/Asfaltare a Tramei Stradale din Municipiul Constanța

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare (derulare contract / acțiuni interne)
  • Graficul de Timp: punctual, pe întreg parcursul anului (după caz)

Departamente implicate:
Serviciul Management Drumuri şi Transport Public – prin administratorul tramei stradale S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Societate Comercială de Interes Local

Referințe:

Persoana de contact:
Jur. Mihaela Pătruțoiu, Sef Serviciu. SDIP-DGSP

Date de contact:
maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 69

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

TE-AR PUTEA INTERESA ȘI

TOP