Prezentare:

Programul implică desființarea locurilor de staționare ilegală a autovehiculelor din zonă și readucerea terenului la starea inițială – parte a obligațiilor administratorilor terenurilor inventariate ca spații verzi cf. Legii nr. 24/2007, care pot fi, după caz, administrația publică locală (în cazul terenurilor situate în domeniul public și privat al UAT Constanța), asociații de proprietari/locatari – titulari cu drepturi reale asupra imobilelor (construcții și/sau terenuri), instituții de ordin central, regional, județean sau local și deconcentrate ale acestora în teritoriu, persoane fizice și juridice.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare
  • Graficul de Timp:
    • primăvara (Febr./Mart.–Apr./Mai),
    • toamna (Sept./Oct.–Nov./Dec.)
    • intervenții ocazionale

Departamente implicate:
SGSV-DGSP
SMDTP-DGSP  (după caz)

Persoana de contact:
Ing. Hort. Gheorghe Coman, Șef Serviciu SGSV-DGSP
Ing. Peis. Wendy Laura Cînța, Insp. SGSV
Jur. Alexandru Bică, Insp. SMDTP

Date de contact:
gheorghe.coman@primaria-constanta.ro | tel. +40241 48 81 71
laura.cinta@primaria-constanta.ro
alexandru.bica@primaria-constanta.ro | tel. +40241 48 81 69

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP