Prezentare:

Programul implică desființarea locurilor de staționare ilegală a autovehiculelor din zonă și readucerea terenului la starea inițială – parte a obligațiilor administratorilor terenurilor inventariate ca spații verzi cf. Legii nr. 24/2007, care pot fi, după caz, administrația publică locală (în cazul terenurilor situate în domeniul public și privat al UAT Constanța), asociații de proprietari/locatari – titulari cu drepturi reale asupra imobilelor (construcții și/sau terenuri), instituții de ordin central, regional, județean sau local și deconcentrate ale acestora în teritoriu, persoane fizice și juridice.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură în curs de desfășurare
  • Graficul de Timp:
      • primăvara (Febr./Mart.–Apr./Mai),
      • toamna (Sept./Oct.–Nov./Dec.)
    • intervenții ocazionale

Departamente implicate:
SGSV-DGSP
SMDTP-DGSP  (după caz)

Contracte:
LOT 1 – 184406 ACORD CADRU ACHIZITIE FLORI BIANUALE
LOT 1 – 184413 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE FLORI BIANUALE
LOT 2 – 184418 ACORD CADRU ACHIZITIE FLORI ANUALE
LOT 2 – 184422 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE FLORI ANUALE
LOT 3 – 218959 ACORD CADRU ACHIZITIE FLORI PERENE
LOT 3 – 218968 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE FLORI PERENE
LOT 4 – 184433 ACORD CADRU ACHIZITIE PLANTE IERBOASE
LOT 4 – 184439 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE PLANTE IERBOASE
LOT 5 – 184442 ACORD CADRU ACHIZITIE TRANDAFIRI
LOT 5 – 184447 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE TRANDAFIRI
LOT 6 – 184452 ACORD CADRU ACHIZITIE ARBUSTI
LOT 6 – 184472 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE ARBUSTI
LOT 7 – 184479 ACORD CADRU ACHIZITIE ARBORI
LOT 7 – 184481 CONTRACT SUBSECVENT 1 ACHIZITIE ARBORI
LOT 1 – 184406 – CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 ACHIZITIE MATERIALDENDRO-FLORICOL
LOT 5 – 184406 – CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 ACHIZITIE MATERIALDENDRO-FLORICOL
LOT 6 – 184406 – CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 ACHIZITIE MATERIALDENDRO-FLORICOL
LOT 7 – 184406 – CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 ACHIZITIE MATERIALDENDRO-FLORICOL

Referințe:
Contract De Execuție Lucrări Privind Achiziția Furnizare Și Montare Rulouri Gazon

Persoana de contact:
Inspct. Cristina Caracoti, Șef Serviciu SGSV-DGSP
Ing. Peis. Wendy Laura Cînța, Insp. SGSV
Jur. Alexandru Bică, Insp. SMDTP

Reguli esențiale pentru plantări reușite

Hartă Plantări 2019:

Date de contact:
cristina.caracoti@primaria-constanta.ro | tel. +40241 48 81 71
laura.cinta@primaria-constanta.ro
alexandru.bica@primaria-constanta.ro | tel. +40241 48 81 69

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP