Prezentare:

În decursul anului 2016, Serviciul Gestionare Spații Verzi, împreună cu Direcțiile Urbanism, Patrimoniu și Cadastru, Tehnologia Informației și Relații Publice, a demarat procedura privind “Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța”, necesar, în primă etapă, în vederea identificării tuturor terenurilor de spații verzi existente și potențiale (terenuri degradate, baze sportive dezafectate ș.a.m.d.), a regimului juridic privind forma de proprietate/administrare și a gradului de dotare/ocupare cu vegetație (d.p.d.v. cantitativ și calitativ prin inventarierea principalelor caracteristici ale vegetației lemnoase înalte), precum și cartarea acestora în sistem dinamic, actualizabil (platformă tip webGIS) pentru o mai bună urmărire a datelor spațiale în timp real cf. Directivei INSPIRE.

În cursul lunii Martie 2018, a fost redactat Contractul de Prestări Servicii privind Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța, care a fost înaintat fiecărei Direcții responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în vederea semnării la nivel de administrație publică locală, în calitate de Beneficiar. După semnarea și înregistrarea de ambele părți a Contractului de Prestări Servicii, Direcția Gestionare Servicii Publice, prin Serviciul Gestionare Spații Verzi, va emite Ordinul de Lucru pentru implementarea sistemului informatic necesar elaborării Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța și va colabora permanent cu Direcția Tehnologia Informației și Relații Publice, Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Cadastru în vederea realizării fiecărei etape conform graficului de lucru.

Amintim că lunar sunt înaintate actualizări cu privire la stadiul derulării procedurii, către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, sub incidența art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) respectiv și art. 23 alin. (2) din Legea nr. 24/2007.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură demarată
  • Graficul de Timp: 2 ani – faza: elaborare

Departamente implicate:
DAIP-SI + DTIRP + DPC + DU + DGSP-SGSV

Persoana de contact:
Insp.Ing.Hort. Ramona Manolache | Insp.Ing.Peis. Wendy Laura Cînța (SGSV)
Șef Serv.Ing. Nicoleta Florescu (SC-DPC) | Dir.Exec.Jur. Radu Volcinschi (DPC)
Arh.Șef Urb. Mihai Vânturache (DU) | Dir.Exec.Inf. Adriana Stamat (DTIRP)

Date de contact:
patrimoniu@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.125
spatiiverzi@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.171
cadastru@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.122
strategiiurbane@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.111
informatizare@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.150
achizitiipublice@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.157

Sugestii și Sesizări:

TOP