Prezentare:

În decursul anului 2016, Serviciul Gestionare Spații Verzi, împreună cu Direcțiile Urbanism, Patrimoniu și Cadastru, Tehnologia Informației și Relații Publice, a demarat procedura privind “Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța”, necesar, în primă etapă, în vederea identificării tuturor terenurilor de spații verzi existente și potențiale (terenuri degradate, baze sportive dezafectate ș.a.m.d.), a regimului juridic privind forma de proprietate/administrare și a gradului de dotare/ocupare cu vegetație (d.p.d.v. cantitativ și calitativ prin inventarierea principalelor caracteristici ale vegetației lemnoase înalte), precum și cartarea acestora în sistem dinamic, actualizabil (platformă tip webGIS) pentru o mai bună urmărire a datelor spațiale în timp real cf. Directivei INSPIRE.

În prezent, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea RLSV este în curs de desfășurare (stadiul analizei ofertelor financiare și tehnice), contractual urmând a se derula pe parcursul a 2 ani necesari desfășurării tuturor etapelor de inventariere, cartare și publicare online.

Lunar, sunt înaintate actualizări cu privire la stadiul derulării procedurii, către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, sub incidența art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) respectiv și art. 23 alin. (2) din Legea nr. 24/2007. Astfel, în cursul lunii Ianuarie 2018 fiecare membru din Comisia de Evaluare a ofertelor a analizat și a evaluat ofertele tehnice și financiare ale ofertanților calificați până în acestă etapă. Ca atare, Comisia s-a întrunit pentru dezbaterea rezultatelor evaluării realizate de fiecare membru, proces încheiat cu selecția ofertei financiare care a întrunit toate criteriile de calificare. În urma selecției, Comisia a solicitat ofertantului a cărui ofertă a fost selecționată, să prezinte pentru conformitate documentele justificative privind calificarea DUAE.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură demarată
  • Graficul de Timp: 2 ani – faza: elaborare

Departamente implicate:
DAIP-SI + DTIRP + DPC + DU + DGSP-SGSV

Persoana de contact:
Insp.Ing.Hort. Ramona Manolache | Insp.Ing.Peis. Wendy Laura Cînța (SGSV)
Șef Serv.Ing. Nicoleta Florescu (SC-DPC) | Dir.Exec.Jur. Radu Volcinschi (DPC)
Arh.Șef Urb. Mihai Vânturache (DU) | Dir.Exec.Inf. Adriana Stamat (DTIRP)

Date de contact:
patrimoniu@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.125
spatiiverzi@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.171
cadastru@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.122
strategiiurbane@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.111
informatizare@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.150
achizitiipublice@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.157

Sugestii și Sesizări:

TOP