Prezentare:

În decursul anului 2016, Serviciul Gestionare Spații Verzi, împreună cu Direcțiile Urbanism, Patrimoniu și Cadastru, Tehnologia Informației și Relații Publice, a demarat procedura privind “Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Constanța”, necesar, în primă etapă, în vederea identificării tuturor terenurilor de spații verzi existente și potențiale (terenuri degradate, baze sportive dezafectate ș.a.m.d.), a regimului juridic privind forma de proprietate/administrare și a gradului de dotare/ocupare cu vegetație (d.p.d.v. cantitativ și calitativ prin inventarierea principalelor caracteristici ale vegetației lemnoase înalte), precum și cartarea acestora în sistem dinamic, actualizabil (platformă tip webGIS) pentru o mai bună urmărire a datelor spațiale în timp real cf. Directivei INSPIRE.

În cursul lunii Mai 2018, a fost semnat Contractul de Prestări Servicii privind Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța. Concomitent, a avut loc prima întâlnire operativă între reprezentanții prestatorului (asocierea Theotop – Syergetics – ESRI România) și cei ai departamentelor responsabile din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în care au fost discutați primii pași în vederea demarării operațiunilor necesare. Astfel, în cursul lunii Mai 2018, se va emite primul Ordin de Lucru pentru implementarea sistemului informatic necesar elaborării Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Constanța, respectiv cadastrarea terenurilor și a vegetației arboricole existente pe acestea, în conformitate cu etapele stabilite conform graficului de lucru și cu Normele tehnice pentru elaborarea RLSV aprobate prin Ord. 1.549/2008 actualizat prin Ord. 1.466/2010.

Amintim că lunar sunt înaintate actualizări cu privire la stadiul derulării procedurii, către Garda de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, sub incidența art. 16 alin. (1) coroborat cu art. 23 alin. (1) lit. e) respectiv și art. 23 alin. (2) din Legea nr. 24/2007.

Calendar:

  • Stadiul derulării: procedură atribuită
  • Graficul de Timp: 2 ani – faza: elaborare

Departamente implicate:
DAIP-SI + DTIRP + DPC + DU + DGSP-SGSV

Persoana de contact:
Insp.Ing.Hort. Ramona Manolache | Insp.Ing.Peis. Wendy Laura Cînța (SGSV)
Șef Serv.Ing. Nicoleta Florescu (SC-DPC) | Dir.Exec.Jur. Radu Volcinschi (DPC)
Arh.Șef Urb. Mihai Vânturache (DU) | Dir.Exec.Inf. Adriana Stamat (DTIRP)

Date de contact:
patrimoniu@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.125
spatiiverzi@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.171
cadastru@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.122
strategiiurbane@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.111
informatizare@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.150
achizitiipublice@primaria-constanta.ro | tel. 0241-488.157

Descarca documentatia

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP