Prezentare:

Conform normelor legislative actuale, Strategia Locală a Municipiului Constanța cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de Salubrizare va cuprinde evoluția serviciului de salubrizare, perspective și obiective pentru orizontul de timp minim 2018-2028, realizarea unui sistem e-client de Salubrizare Menajeră și Management Integrat al Deșeurilor în municipiul Constanța, cu identificarea potențialelor surse de finanțare pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în municipiul Constanța și stabilirea celei mai bune politici de urmat în domeniul gestionării deșeurilor în municipiul Constanța. Elaborarea acesteia se va realiza prin intermediul unui serviciu specializat necesar a fi contractat.

Stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, cuprinși în cadrul Strategiei în raport cu orizontul de timp considerat, se vor realiza abia după dezbaterea publică a acestora, pe principiul transparenței, consultării și antrenării în decizii a cetățenilor.

Departamente implicate:
Serviciul Igienă Publică cu implicarea societății civile (cu ocazia dezbaterilor organizate)

Referințe:
Contract – Elaborarea Strategiei Locale Cu Privire La Dezvoltarea Pe Termen Mediu Și Lung A Serviciului De Salubrizare În Municipiul Constanța
act Adițional – Elaborarea Strategiei Locale Cu Privire La Dezvoltarea Pe Termen Mediu Și Lung A Serviciului De Salubrizare În Municipiul Constanța

Persoana de contact:
Ing. Dragoș Manolache, Șef Serviciu SIP-DGSP
Insp. Andreea Patentașu, SIP-DGSP

Date de contact:
dragos.manolache@primaria-constanta.ro | tel. +40 241 48 81 78
andreea.patentasu@primaria-constanta.ro

Sugestii și Sesizări:

REAMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
TOP