Școala privată SPECTRUM, partener în campania de curățenie de primăvară

Școala privată SPECTRUM, partener în campania de curățenie de primăvară

Data: 24.04.2019

Zona: Lăpușneanu, bl. LV 31-32

Specii de plante:

Rhus Typhina (oțetar roșu)

Catalpa Bignonioides

Ligustrum vulgare (lemn câinesc)

Cantități: 28 buc.

Valoarea investiției:

– sponsorizare în valoare de 1.900 lei pentru achiziție material dendrologic

– costuri de mentenanță: acoperite prin voluntariat de către inițiatori, în cooperare cu administrația locală

Despre inițiativă

Peste 100 de elevi, alături de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Spectrum din Constanța s-au implicat în campania „Curățăm Constanța Noastră”. Cu sprijinul lor, au fost plantați în apropierea unității de învățământ 20 de puieți de arbori din specia Catalpa bignonioides, 8 puieți din specia Rhus typhina (oțetar roșu), iar perimetrul a fost închis cu plantarea a 50 de fire de gard viu din specia Ligustrum vulgare (lemn câinesc) în vederea constituirii unei bariere verzi înspre parcare.

Despre acțiune

Spațiul verde din ansamblul rezidențial de blocuri colective situate în b-dul Al. Lăpușneanu nr. 32-34 era impropriu utilizat, ca parcare, de către locatari.

Astfel, în cadrul programului de refacere a zonelor verzi din intersecții / cvartale, departamentele de specialitate din cadrul Primăriei au intervenit în vederea readucerii spațiului verde la parametrii optimi, prin degajarea terenului de obstacole (inclusiv somarea proprietarilor autoturismelor care staționau ilegal în zonă), decopertarea asfaltului și a altor materiale de origine minerală amplasate în perimetru, așternerea de pământ vegetal și nivelarea acestuia în vederea pregătirii plantării.

Lucrările de plantat au fost executate de elevii și cadrele didactice ale Școlii gimnaziale SPECTRUM din Constanța în cadrul programului educațional Școala Altfel, în cooperare cu prestatorul zonal în baza contractului de întreținere spații verzi nr. 74656/2001 încheiat cu S.C. POMACOST S.A. constituind facilități la prestațiile lunare.

 

Ce urmează ?

În urma realizării plantărilor de arbori (săpat groapă + plantat), se recomandă executarea următoarelor lucrări specifice curente sau periodice în primii ani de viață, în vederea întreținerii lor:

  1. tăieri de corecție a formei coroanei: reprezintă corectarea/ajustarea creșterii ramurilor principale, în vederea formării coroanei în primii ani de viață a arborelui, precum și eliminarea ramurilor rupte sau uscate;

perioada de execuție: în sezonul de repaus vegetal (octombrie-aprilie);

totodată, lăstarii crescuți direct de pe trunchi trebuie înlăturați în mod curent;

  1. mobilizarea solului în jurul arborelui ~1,0 mp (șaibă): conferă o șansă suplimentară arborelui de a-și asigura regimul hidric necesar în primii ani de viață în vederea dezvoltării creșterii, datorită efectului de retenție a apei furnizate (natural, rezultată în urma precipitațiilor, sau artificial, prin administrarea udărilor în absența/compensarea precipitațiilor) prin intermediul design-ului creat (în formă de găleată);

perioada de execuție: în sezonul de vegetație (aprilie-septembrie);

  1. administrarea udărilor: conferă o șansă suplimentară arborelui de a-și asigura regimul hidric necesar în primii ani de viață în vederea dezvoltării creșterii, datorită efectului de retenție a apei furnizate (natural, rezultată în urma precipitațiilor, sau artificial, prin aplicarea udărilor în absența/compensarea precipitațiilor) prin intermediul design-ului creat (în formă de găleată);

perioada de execuție: în sezonul de vegetație (aprilie-septembrie);

  1. combaterea bolilor și dăunătorilor: se poate executa utilizând diferite metode: mecanice (distrugerea manuală a materialului afectat), chimice (prin aplicarea de substanțe), în funcție de specificitate; în acest sens, literatura de specialitate prevede și posibilitatea executării acestei lucrări prin metode alternative, ecologice (bazate pe principii ecologice, utilizând ierarhia generată de către lanțurile trofice i.e. asigurarea condițiilor de viață și introducerea unui număr minim de specii care se hrănesc cu dăunătorii arborelui în cauză);

perioada de execuție: după caz, în urma rezultatelor indicative ale inspecției fito-sanitare;

Vreau să mă implic!

TOP